Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
Dec 1, 2020 श्री जयंत पटवर्धन
audio

eye 259

favorite 1

comment 0

स्वमी श्रीधरकृत ’श्रीरामविजय’ पोथीचे गद्यार्थ वाचन
Topics: Shriram, Shriramavijay, Ramakatha
Community Audio
Nov 13, 2020 श्री जयंत पटवर्धन
audio

eye 227

favorite 1

comment 0

श्रीधरस्वामी कृत श्रीशिवलीलामृत पद्याचे कथारूप गद्यार्थ वाचन
Topics: Shivalilamrut, Shridharakavi
Community Texts
Nov 7, 2020 Gitapress and other publications
texts

eye 1,251

favorite 13

comment 2

Puranas with or without translations
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topic: Purana
Community Audio
Oct 20, 2020 सौ. स्नेहल पटवर्धन
audio

eye 146

favorite 0

comment 0

श्रीधरस्वामी (नाझरे) कृत् शिवलीलामृत पोथीचे ध्वनिमुद्रण
Topic: Shivalilamrut
Community Audio
Sep 20, 2020 श्री जयंत पटवर्धन.
audio

eye 729

favorite 2

comment 0

१६ व्या शतकात पंढरपूर जवळ नाझरे येथील श्रीधरस्वामींनी हरिविजय, रामविजय, शिवलीलामृत, पांडवप्रताप इ. इ. ग्रंथ पद्यरूपात रचले आहेत. पैकी हरिविजय ग्रंथाचा गद्यानुवादाचे ध्वनिमुद्रण प्रस्तुत....
Topics: Shridharaswami, Harivija, Nazare
Community Audio
Jul 16, 2020 श्री अंबादास तुळजापुरकर
audio

eye 2,462

favorite 1

comment 0

श्री रामदासस्वामी कृत् मनाचे श्लोक यावरील श्री वरदानंद भारती सरस्वती यांचे विवरण
Topics: Samartha, Ramadas, Swami-Ramadas, manache-shloka, Vivarana
Community Audio
Jul 11, 2020 सौ. अश्विनी बेल्हे
audio

eye 2,513

favorite 3

comment 0

एकनाथ महाराजकृत् ’नाथ भागवत’ - अर्थात् श्रीमहाभागवत पुराणावरील ओवीबद्ध टीका - या ग्रंथाचे ओव्यार्थ वाचन
Topics: Ekanath, Ekanatha-Bhagawat, Marathi
Community Audio
Jun 7, 2020 Vishwas Bhide
audio

eye 278

favorite 0

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Ramayana, Valmiki-Ramayana, Samhita
Community Audio
May 20, 2020 सौ. ज्योत्स्ना तानवडे
audio

eye 15,932

favorite 0

comment 0

पौराणिक ग्रंथांच्या, जी अठरा मुख्य पुराणें म्हणून गणली जातात त्यात देविपुराण गणले जात नाही.
Topic: Devupuran
Community Texts
Apr 28, 2020 सौ रेखा नी. पटवर्धन
texts

eye 432

favorite 3

comment 0

प्रख्यात महाकवि श्री तुलसिदास यांचा 'श्रीरामचरित मानस' हा सर्वपरिचित ग्रंथ आहे. अनेक भारतीय भाषांमधून त्याचे रूपांतर केांतर एक्ले असून त्यावर े जात आहे. मराठीत स्वामी प्रज्ञाजानंद...
Topics: रामचरितमानस, Ramcharitmanas, Tulsidas
Community Texts
Apr 23, 2020 श्री चंद्रशेखर भिडे
texts

eye 2,074

favorite 2

comment 0

स्वामी कृष्णानंदांनी १९६८ मध्ये मांडुक्य उपनिषदावर केलेली व्याख्याने १९९६ मध्ये पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाली. या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद श्री चंद्रशेखर भिडे यांनी मराठीत उपलब्ध...
Topics: Mandukya-upanishad, upanishad, Mandukya, anuvad, Krishnananda
Community Texts
Apr 17, 2020 सौ. मंदाकिनी सोमण
texts

eye 1,041

favorite 2

comment 0

सौ. मंदाकिनी भास्कर सोमणकृत रसाळ आणि ओघवत्या शब्दांतून साकारलेले हे श्रींचे चरित्र गोंदवलेकर संस्थानने प्रकाशित करून श्रींच्या अनेकानेक भक्तांसाठी मेजवानीच उपलब्ध करून दिली आहे.
Topics: Brahmachaitanya, Gondavalekar
Community Texts
Apr 3, 2020 श्री विष्णु वामन बापटशास्त्री
texts

eye 973

favorite 3

comment 0

वाल्मीकिकृत् ’योगवासिष्ठ’ ग्रंथ म्हणजे रघुकुल आचार्य यांनी श्रीरामचंद्रांना श्रीविश्वामित्र ऋषींसोबत त्यांच्या मखरखणासाठी पाठवण्यापूर्वी केलेला ब्रह्मोपदेश. सुमारे १९१० मध्ये श्री...
Topics: yogavasishtha, yogavasistha-ramayana, योगवासिष्ठ
Community Texts
Mar 31, 2020 श्री के. वा. आपटे
texts

eye 667

favorite 3

comment 0

श्रीसमर्थ रामदासस्वामी महाराजांच्या "श्रीमद्‌ दासबोध" ग्रंथातील ब्रह्म, माया, पंचीकरण, देह इत्यादि विषयांच्या संबंधातील तत्त्वज्ञानाचे विवेचन.
Topics: Ramdas_swami, Dasbodh
Community Texts
Mar 24, 2020 श्रीरामदासस्वामी
texts

eye 2,891

favorite 8

comment 0

विविधांगी धर्मकार्य करीत असताना वेळोवेळी समर्थ रामदास स्वामींकडून विपुल लेखन होत गेले. त्यांच्या या अफाट ग्रंथरचनेमध्ये दासबोध, मनाचे श्लोक, रामायण, आत्माराम, करुणाष्टके, आरत्या, सवाया,...
Topics: Dasbodh, Ramadas, Ramdassvami, Marathi
Community Texts
Mar 24, 2020 श्री शंकर देव
texts

eye 156

favorite 1

comment 0

सत्कार्योत्तेजक सभा, धुळे यांनी प्रकाशित केलेले त्रिखंडात्मक श्रीसमर्थचरित्र.
Topic: रामदसस्वामी
Community Audio
Mar 7, 2020 सौ. मनीषा अभ्यंकर - सांगली
audio

eye 26,117

favorite 3

comment 0

श्रीज्ञानेश्वरी मराठी संतसाहित्यातील श्रेष्ठ ग्रंथ. अनेक जण याचे नियमित पारायण करतात. पण यातील ओव्यांच्या अर्थाचे वाचन त्याप्रमाणात सहसा घडत नाही. आता या ग्रंथाचे ओव्या + अर्थ असे श्राव्य...
Topics: Dnyaneshvari, Marathi, sartha, padyad, Gadya, Ovyartha, vachan, parayana, Audio-book,...
Community Texts
Aug 21, 2019 unknown
texts

eye 6,298

favorite 8

comment 0

चारही वेद संहिता व त्यांचा मराठी अनुवाद तसेच वेदांगासंबंधी साहित्य
Topics: Rugveda, Yajurveda, Samaveda, Athrvaveda, Vedanga
Community Audio
Apr 25, 2019 Vishwas Bhide
audio

eye 4,565

favorite 0

comment 0

Adhyatma Ramayana sanskrit samhita audio rendering
Topics: Adhyatmaramayana, Ramayana, Samhita, Sanskrit, Parayana
Community Audio
Mar 28, 2019 Vishwas Bhide
audio

eye 4,810

favorite 1

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Valmiki-Ramayana, Yuddhakanda, Samhita, Ramayana
Community Audio
Mar 17, 2019 Vishwas Bhide
audio

eye 5,690

favorite 0

comment 0

Shrimad Devi-Bhagavata Mahapurana sanskrit samhita - audio rendering
Topics: Devibhagawat, Devibhagavata, samhita
Community Audio
Jan 13, 2019 Vishwas Bhide
audio

eye 682

favorite 0

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Valmiki-Ramayana, samhita, Ramayana, Parayana
Community Audio
Dec 31, 2018 Vishwas Bhide
audio

eye 5,522

favorite 0

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Valmiki-Ramayana, Ayodhyakanda, Samhita, Ramayana, Shriram
Community Audio
Dec 26, 2018 मीना तपस्वी, मनिषा अभ्यंकर
audio

eye 4,236

favorite 0

comment 0

श्री विष्णु नागोराव घेवारे कृत श्रीमद् भागवत महापुराणावर मराठीतून समश्लोकी पद्य. कथाकार, प्रवचनकार, कीर्तनकार यांना व पारायणकर्त्यांना अत्यंत उपयुक्त.
Topics: Bhagawat, Purana, Samashloki, Marathi, Gheware
Community Audio
Dec 15, 2018 Vishwas Bhide
audio

eye 3,143

favorite 1

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Vakmiki-Ramayana, Ramayana, Shriram
Community Audio
Dec 11, 2018 Vishwas Bhide
audio

eye 4,169

favorite 1

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Valmiki-Ramayana, Samhita, Parayana
Community Audio
Dec 2, 2018 Vishwas Bhide
audio

eye 764

favorite 3

comment 0

Shiva Mahapuranam Samhita Audio
Topics: Shiva, Mahapurana, Samhita, Parayana, Recitation
Community Texts
Oct 2, 2018 Vedavyas
texts

eye 4,271

favorite 2

comment 0

अठरा पर्वे असलेले महाभारतानंतर व्यास महर्षींनी खिल भाग म्हणून हरिवंश पुराण रचले.
Topics: Purana, Mahabharat-khila, Harivamsha
Community Texts
Aug 5, 2018 Shripad Mahadev Vaidya
texts

eye 946

favorite 5

comment 0

या ग्रंथात योगशास्त्रमध्ये वर्णन केलेल्या षटचक्रांची वेदांतशास्त्रदृष्ट्या व मंत्रदृष्ट्या माहिती देण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे षट्चे अनुभवाने लिहिले चक्रांचे वर्ण काल्पनिक नसून ते...
Topic: chakra
Community Audio
Jul 25, 2018 Vishwas Bhide
audio

eye 4,820

favorite 2

comment 0

Valmiki Ramayana Sanskrit Samhita - Audio rendering
Topics: Vakmiki-Ramayana, Ramayana
Community Audio
Jul 8, 2018 श्री दिलिप वासुदेव आपटे
audio

eye 1,728

favorite 1

comment 0

भागवत पुराण या ग्रंथावर श्री दिलिप वासुदेव आपटे यांनी केलेली प्रवचने/चिंतन
Topics: Bhagawat, Purana, Pravachan
Community Texts
Jul 2, 2018 Vyasmuni
texts

eye 24,349

favorite 19

comment 0

श्रीमन् महाभारतका अंतिम एवं खिल पर्व
Topics: Harivamsha, Mahabharat, Khilaparva, Purana
Community Texts
Apr 3, 2018 श्री ज्ञानेश्वर महाराज
texts

eye 1,669

favorite 4

comment 0

श्रीज्ञानदेवांचे वाङ्‍मय, गद्यानुवाद व टीकाग्रंथ
Topics: Dnyaneshvari, Amrutanubhav, changdeva_pasashti, dnyandeva_gatha
Community Texts
Jan 3, 2018 श्री ज्ञानेश्वर महाराज
texts

eye 12,008

favorite 11

comment 1

श्रीज्ञानेश्वरांची ’ज्ञानेश्वरी’ व त्यावरील श्री दांडेकर, श्री साखरेमहाराज व श्री गुलाबराव महाराज यांच्या टीका आणि श्रीज्ञानेश्वरांचे इतर साहित्य
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Dnyaneshvari, Dnyaneshwari, Dandekar, Gulabrao, Sakhare, Amrutanubhava, Charitra, Haripath,...
Community Texts
Oct 25, 2017 पंडित द. वा. जोग
texts

eye 3,748

favorite 6

comment 0

Commentary in Marathi on Vidyaranya Swami's "Panchadashi"
Topics: Marathi, Panchadashi, Vedant, Vedanta
Community Audio
Jun 26, 2017 सौ. अलका मुतालिक
audio

eye 1,458

favorite 0

comment 1

सौ. अलका मुतालिक यांची श्रीमद् वाल्मिकीय रामायणावरील रसाळ प्रवचने
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Ram, Shriram, Valmiki, Ramkatha, Ramakatha, Pravachane
Community Audio
Jun 26, 2017 सौ. रेखा पटवर्धन - मिरज
audio

eye 1,981

favorite 0

comment 0

later
Topics: Ramachartmanas, Shriram, Hanuman
Community Audio
Apr 22, 2017 सौ. मीना तपस्वी
audio

eye 279,051

favorite 5

comment 1

ब्रह्मचैतन्य श्री गोंदवलेकर महाराज यांची प्रवचने श्राव्य रूपात.
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Brahmachaitanya, Gondavalekar, Gondavale, Maharaj, Pravachane, Marathi
Cratediggers
Jun 12, 2016 सौ. मनिषा अभ्यंकर
audio

eye 5,452

favorite 0

comment 0

अष्टावक्र गीतेतील श्लोकांचे मराठी विवरण.
Topic: Ashtavakra
Community Texts
Jun 1, 2016 प्रज्ञानानन्द सरस्वती
texts

eye 4,490

favorite 8

comment 0

श्रीरामचरितमानस - मराठी समवृत्त समश्लोकी संहिता व त्यावरील १८ टीकाग्रंथ श्रीरामचरितमानस अर्थात् तुळसी रामायण, हा मूळचाच ग्रंथ मोठ्या योग्यतेचा. त्याचा समसश्लोकी समवृत्त मराठी अनुवाद...
Topics: Manas, Ramcharitmanas, Marathi, Ramayana, Hindu
Community Texts
Apr 24, 2016 श्रीधरस्वामी
texts

eye 4,406

favorite 4

comment 0

श्रीधरस्वामीकृत श्रीरामविजय
Topics: Shriram, Ram, Vijay
Community Audio
Sep 11, 2015 सौ. मनिषा अभ्यंकर, सांगली
audio

eye 2,496

favorite 0

comment 0

भगवद्‌गीता पाठांतर करता करता अर्थासहित असल्यास श्लोकार्थ ध्यानात आल्यामुळे पाठांतरही सुलभ व्हावे ह्या हेतूने हा एक प्रयत्‍न आहे.
Topics: Geeta, Gita, Bhagavadgeeta, sartha,Bhagavadgita, Manisha, Abhyankar, Marathi-arth, Geeta, Marathi,...
Community Texts
Aug 30, 2015 श्री विष्णु वामन बापटशास्त्री
texts

eye 4,217

favorite 4

comment 0

व्यासमहर्षीकृत ’ब्रह्मसूत्र’ यावरील शंकराचार्यांच्या भाष्याचा श्री विष्णु वामन बापटशास्त्री यांनी केलेला मराठी अनुवाद. हा अनुवाद स्पष्टीकरण व भामत्यादि टीकाकारांचा अधिक आशय व्यक्त...
Topics: Brahmasutra, Bhashya, Shankaracharya, Shankar, Vyasa
Community Texts
May 21, 2015 डॉ. रा. वा. चिटणिस
texts

eye 365

favorite 5

comment 0

समर्थ साहित्याचे उपासक, अभ्यासक आणि संशोधक डॉ. रा. वा. चिटणीस यांनी सुमारे तीस वर्षापूर्वी ’रामदासांची काव्यसृष्टी : एक अभ्यास’ हा प्रबंध डॉक्टरेटसाठी सिद्ध केला. समर्थ रामदासांच्या...
Topics: Samartha, Ramdas, kavi, kavya
Cratediggers
Apr 22, 2015 सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 4,947

favorite 2

comment 0

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील सुंदरकाण्डाचा मराठी अर्थ प्रस्तुत आहे.
Topics: Valmiki, Ramayana, Uttarkanda, Uttarakanda, Marathi
Cratediggers
Apr 19, 2015 सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 4,945

favorite 1

comment 0

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील सुंदरकाण्डाचा मराठी अर्थ प्रस्तुत आहे.
Topics: Valmiki, Ramayan, Sunderkanda, Sundarkanda, Marathi
Cratediggers
Apr 19, 2015 सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 5,082

favorite 0

comment 0

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील युद्धयकाण्डाचा मराठी अर्थ प्रस्तुत आहे.
Topics: Valmiki, Ramayan, Yuddhakanda, Marathi
Community Audio
Mar 7, 2015 सौ. अलका मुतालिक
audio

eye 390

favorite 1

comment 0

जानेवारी २०१५ ला मिरज, महाराष्ट्र येथे झाली सौ. अलका मुतालिक यांची श्रीरामचरितमानस यावरील प्रवचने.
Topics: Pravachan, Manas, Ramacharit
satsangdhara Favorites
collection
0
ITEMS
4
VIEWS
Feb 5, 2015
collection

eye 4

satsangdhara Favorites
Topic: favorites
Community Texts
texts

eye 484

favorite 3

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २०१४ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक -स्वामी वरदानंद भारती अंक
Topics: charitra, Varadananda
Community Texts
texts

eye 469

favorite 1

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २०१३ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - योगी श्री अरविंद अंक.
Topics: charitra, Aravind
पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २०१२ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक -  महाराष्ट्रातील स्त्रीसंत पंचक अंक.
Topics: charitra, sant, stree
पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २०११ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - आधुनिक महिपती श्रीदासगणू महाराज अंक.
Topics: charitra, Dasganu
पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २०१० चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - भगवान श्रीरामकृष्ण परमहंस अंक.
Topics: charitra, Ramakrishna
पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २००९ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - भगवद् पूज्यपाद जगद्‌गुरु आद्य शंकराचार्य अंक.
Topics: charitra, Shankaracharya
Community Texts
texts

eye 459

favorite 3

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २००८ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज अंक.
Topics: charitra, Ramdas, Swami
पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २००७ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री चिन्मयानंद स्वामी अंक.
Topics: charitra, Chinmayananda
पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २००६ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री श्रीधरस्वामी महाराज अंक.
Topics: charitra, Shridharswami
पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २००५ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री बाबामहाराह आर्वीकर अंक.
Topics: charitra, Arvikar
पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २००४ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री वासुदेवानंद टेंबेस्वामी अंक.
Topics: charitra, Tembeswami
पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २००३ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री प्रज्ञानानंद स्वामी अंक.
Topics: charitra, Pradnyanananda
Community Texts
Dec 29, 2014 Vishnushastri Bapat
texts

eye 7,025

favorite 2

comment 0

एकनाथी भागवत हा नाथांचा अत्यंत महत्त्वाचा, सर्वांगसुंदर आणि लोकप्रिय असा ग्रंथ आहे. हा ग्रंथ म्हणजे महाराष्ट्रातील भागवत धर्माच्या, श्री ज्ञानेश्वरांनी उभारलेल्या मंदिराचा आधारस्तंभ...
Topics: Marathi, Bhagawat, Eknath, Maharaj
Community Texts
Dec 29, 2014 ब्र. भू. विनायक नारायण जोशी (साखरे महाराज)
texts

eye 5,257

favorite 6

comment 0

प्रकाशक ग्रंथाच्या ५ व्या आवृत्तीत म्हणतात - संस्कृत प्रस्थानत्रयी आणि संत वाङ्‌मय यांचा दुवा म्हणजे ’विचारसागर रहस्य’ होय. विचासागर रहस्याचा चांगला परिचय झाल्यावर संस्कृत उपनिषदादि...
Topic: Vedant
Community Texts
Dec 29, 2014 श्री भास्कर अनंत लिमये
texts

eye 1,772

favorite 2

comment 0

श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजांचे अनुग्रहीत श्रीब्रह्मानंदमहाराज हे अलीकडच्या काळातील थोर ब्रह्मज्ञानी पुरुष होऊन गेले. श्रीब्रह्मानंदमहाराजांच्या जीवनक्रमांत ज्ञान आणि भक्ति...
Topic: charitra
Community Texts
texts

eye 225

favorite 2

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २००२ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री गुलाबराव महाराज अंक.
Topics: charitra, Gulabrao, Gulabarao, Gualabrav
Community Texts
texts

eye 177

favorite 1

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २००२ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री गुलाबराव महाराज अंक.
Topics: charitra, Gulabrao
Community Texts
texts

eye 1,232

favorite 2

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित २००१ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री गुरुदेव रानडे अंक.
Topics: charitra, Ranade
Community Texts
texts

eye 339

favorite 1

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित 2000 चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - पावसचे श्री स्वरूपानंन्द.
Topics: charitra, Swarupananda, Pavas
Community Texts
texts

eye 764

favorite 1

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित १९९९ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर अंक.
Topics: charitra, Brahmachaitanya, Gondavalekar
Community Texts
texts

eye 463

favorite 1

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित १९९८ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री नामदेव अंक
Topics: charitra, Namdev
Community Texts
texts

eye 465

favorite 1

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित १९९७ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री एकनाथ.
Topics: charitra, Ekanath
Community Texts
texts

eye 877

favorite 2

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित १९९६ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - संत तुकाराम.
Topics: charitra, Tukaram
Community Texts
texts

eye 392

favorite 1

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित १९९५ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री ज्ञानेश्वर अंक.
Topics: charitra, Dnyaneshvar
Community Texts
texts

eye 292

favorite 1

comment 0

पुणे येथील ओंकार ट्रस्ट ह्या संस्थेद्वारा प्रकाशित १९९४ चा "कल्याणी" संतसेवा विशेषांक - श्री विवेकानंद अंक.
Topics: charitra, vivekananda
Community Texts
Dec 25, 2014 unknown
texts

eye 1,658

favorite 1

comment 0

श्रीमद् भागवत महापुराणाचे श्री रघुनाथ दामोदर यंदे यांनी प्रकाशित केलेला मराठी अनुवाद.
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana
Community Audio
Nov 9, 2014 सौ शशी म्हस्कर
audio

eye 1,358

favorite 1

comment 0

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
Community Audio
Nov 9, 2014 सौ शशी म्हस्कर
audio

eye 663

favorite 0

comment 0

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
Community Audio
Nov 9, 2014 सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 924

favorite 1

comment 0

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
Cratediggers
Nov 9, 2014 सौ शशी म्हस्कर
audio

eye 796

favorite 0

comment 0

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
Cratediggers
Nov 9, 2014 सौ शशी म्हस्कर
audio

eye 1,484

favorite 1

comment 0

वाल्मिकी मुनि कृत योगवासिष्ठ ग्रंथाच्या अर्थाचे श्राव्य संस्करण For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - satsangdhara.net
Topics: Yogavasishtha, Ramayana, Audio-book, Valmiki
Community Texts
Nov 4, 2014 चिपळूणकर मंडळी व भारत गौरव ग्रंथमाला
texts

eye 44,450

favorite 14

comment 3

भारतीय प्राचीन वाङ्‌मयात महाभारताचे स्थान वेदांचे खलोखाल असून त्याला पंचमवेद असेही म्हटले जाते. ऐतिहासिक महाकाव्य म्हणून नावाजलेला हा ग्रंथ धर्मग्रंथ तसेच राजनीतिग्रंथ झालेला आहे....
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 3 reviews )
Topic: Mahabharat, marathi,
Community Texts
Nov 4, 2014 हंसराज स्वामी
texts

eye 1,175

favorite 2

comment 0

श्रीमत् हंसराजस्वामी १९ व्या शतकातील एक थोर वेदांती संत होते. स्वामींचे वेदेश्वरी, लघुवाक्यवृत्ती टीका हे ग्रंथ प्रसिद्धच आहेत. आगमसार हा त्यांचा पहिला स्वतंत्र ग्रंथ. ग्रंथ केवळ ३५००...
Topics: Vedant, Hansraj
Community Texts
Nov 4, 2014 डॉ श्री कमलताई वैद्य
texts

eye 475

favorite 1

comment 0

मागील पुस्तकात राहून गेलेले म्हणून ’अनुभव’ असे जरी स्पष्टीकरण डॉ. कमलताईंनी केलेले असले तरी या सर्व अनुभवाच्या सिंचनाशिवाय त्याचे आमकथन पूर्ण होऊ शकलेच नसते. कदाचित् हे सा रे...
Topic: charitra
Community Texts
Nov 3, 2014 श्री मधुकर केळकर
texts

eye 5,252

favorite 2

comment 0

ब्रह्मचैतन्य श्रीगोंदवलेकर महाराजांचे परमभक्त पू. बाबा (के.वि.) बेलसरे यांच्याकडे काही भक्तगण दर शुक्रवारी अध्यात्म चर्चेसाठी जमत असत. सहसा श्रीमहाराजांचे जीवन व त्यांची शिकवण हा चर्चेचा...
Topics: brahmachaitanya, belsare, adhyatma
Community Texts
Nov 3, 2014 श्री बाळ गंगाधर टिळक
texts

eye 2,063

favorite 5

comment 0

भगवद्‌गीतेवर असंख्य टीकाग्रंथ उपलब्ध असताना आणखी एक ग्रंथ लोकमान्य टिळकांना कां लिहावासा वाटला. पाहू या त्यांच्याच शब्दांत - "सांसारिक कर्मे गौण किंवा त्याज्य ठरवून ब्रह्मज्ञान, भक्ति...
Topics: Bhagavadgita, Tilak, Marathi
Cratediggers
Oct 23, 2014 सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 4,476

favorite 0

comment 0

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील किष्किंधाकाण्डाचा मराठी अर्थ प्रस्तुत आहे. For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - http://...
Topics: Valmiki, Ramayan, Kishkindhakanda, Marathi
Cratediggers
Oct 23, 2014 सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 4,059

favorite 2

comment 0

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील अरण्यकाण्डाचा मराठी अर्थ प्रस्तुत आहे. For other Audio-books, pravachan in Marathi, visit - http:// satsangdhara.net
Topics: Valmiki, Ramayan, Aranyakanda, Marathi
Community Video
Oct 9, 2014 श्री विश्वेश बोडस
movies

eye 2,385

favorite 0

comment 0

२४-३१ मे २०१४ या दरम्यान शारदा मठ, पुणे येथे श्री विश्वेश बोडस यांची श्रीमद् भागवत महापुराणावर प्रवचने झाली. For Downloading select 'H.264' in DOWNLOAD OPTIONS button on Right. Select desired video clip, and with right-click select 'Save Link as...' to download video.
Topics: Bhagawat, katha, purana, Bodas
Community Texts
Oct 6, 2014 श्री अण्णा घाणेकर
texts

eye 1,679

favorite 3

comment 0

हरिपाठाच्या २७ अभंगाच्या रूपाने श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी २८ युगें विटेवर उभा असलेल्या परब्रह्मस्वरूप पांडूरंगाच्या प्राप्तीस्तव बांधलेल्या सोपानाच्या पायर्‍याच आहेत. हा ग्रंथ...
Topics: Marathi, Haripath, Dnyaneshvar, Nirupan, Ghanekar
Community Texts
Oct 6, 2014 स्वामी रामसुखदास
texts

eye 5,912

favorite 6

comment 0

भगवद्‌गीतेवर अनेकानेक भाष्ये आहेत. "साधक संजीवनी" ही भगवद्‌गीतेवरील परमश्रद्धेय स्वामी रामसुखदास यांची टीका. स्वामी म्हणतात - भगवद्‌गीता असा विलक्षण ग्रंथ आहे की ज्याचा कोणाला पार...
Topics: Bhagavadgita, Gita, Ramsukhadas
Community Texts
Oct 6, 2014 डॉ. राघवेन्द्र पाठक - Dr. Raghavendra Pathak
texts

eye 342

favorite 0

comment 0

व्यवहारात अनेक विषयांविषयी अनेकांच्या मनात शंका उत्पन्न होतात, पण त्या निरसन करणारा कोणे न भेटल्याने विरूनही जातात. डॉ. पाठक यांनी असे काही विषय निवडले व त्यांचे सांगोपांग तर्कशुद्ध...
Topics: Pathak, svananda, vivechan, paramartha
Community Texts
Oct 6, 2014 शंकर श्रीकृष्ण देव
texts

eye 861

favorite 3

comment 0

सत्कार्योत्तेजक सभा, धुळे यांनी प्रकाशित केलेले त्रिखंडात्मक श्रीसमर्थचरित्र यांतील दुसरा भाग - श्रीसमर्थहृदय
Topics: रामदासस्वामी, चरित्र, अवतार
Community Texts
Oct 6, 2014 शंकर श्रीकृष्ण देव
texts

eye 1,057

favorite 2

comment 0

सत्कार्योत्तेजक सभा, धुळे यांनी प्रकाशित केलेले त्रिखंडात्मक श्रीसमर्थचरित्र यांतील पहिला भाग - श्रीसमर्थावतार
Topics: रामदासस्वामी, चरित्र, अवतार
Community Texts
Oct 6, 2014 श्री अण्णा घाणेकर
texts

eye 274

favorite 2

comment 0

भगवद्‌भक्त श्रद्धेय श्री अण्णा घाणेकर यांच्या कीर्तन, प्रवचन प्रवासात भक्तीच्या गंगेतून साकार झालेल्या चिंतनांचे संकलनांचा हा दुसरा भाग. यात अशी १५० चिंतने संग्रहीत केलेली आहेत.
Topics: चिंतन, आत्मचिंतन, भक्ति, प्रवचने,...
Community Texts
Oct 6, 2014 श्री अण्णा घाणेकर
texts

eye 487

favorite 2

comment 0

भगवद्‌भक्त श्रद्धेय श्री अण्णा घाणेकर यांच्या कीर्तन, प्रवचन प्रवासात भक्तीच्या गंगेतून साकार झालेल्या चिंतनांचे संकलन. यात अशी १५० चिंतने संग्रहीत केलेली आहेत.
Topics: भक्ति, चिंतन, आत्मचिंतन, घाणेकर
Cratediggers
Sep 17, 2014 सौ. शशी म्हसकर - सांगली.
audio

eye 12,319

favorite 3

comment 0

In case the text appears garbled - set you browser's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" आदिकवि महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणातील रामकथा वाचायला, ऐकायला आवडणार नाही असा कोणी विरळाच असेल. संस्कृत महाकाव्यातील बालकाण्डाचा मराठी अर्थ...
Topics: Valmiki, Ramayan, Balakanda, Marathi
Cratediggers
Sep 16, 2014 सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,154

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book, Marathi
Cratediggers
Sep 16, 2014 सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,009

favorite 1

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book, Marathi
Cratediggers
Sep 16, 2014 सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,105

favorite 0

comment 0

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book, Marathi
Cratediggers
Sep 16, 2014 सौ. ज्योत्स्ना तानवडे - सांगली.
audio

eye 1,938

favorite 1

comment 1

In case the text appears garbled - set you brower's Character Encoding to "Unicode (UTF-8)" भक्तिसाहित्यात श्रीमद् भागवत सर्वात् उच्च श्रेणीचा ग्रंथ आहे. तसेच सर्व पुराणामध्ये सर्वात जास्त अध्ययन होत असेल तर श्रीमद् भागवताचेच. याचे कारण...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Bhagawat, purana, mahapurana, Audio-book, Marathi